Voorwaarden en betaling


Voorwaarden voor aanmelding

Bij aanmelding geldt dat deze pas definitief is na ontvangst van betaling van het cursusgeld.
Volgorde van betaling bepaalt de volgorde van deelname. Vol=vol.
Betalingen die plaatsvinden nadat het maximum aantal deelnemers is bereikt, zullen worden teruggestort.
U wordt hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld.

Betaling

Betaling dient te geschieden door middel van een overboeking naar rekening nummer 87.93.75.868 ten name van MJE Bouwens te Heerlen, binnen 7 dagen na aanmelding, onder vermelding van "Photobasics".
Het cursusgeld dient ineens te worden voldaan.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering met volledige restitutie van uw inschrijfgeld is mogelijk tot één week voor aanvang van de eerste les.
Bij latere annulering tot aanvang van de cursus wordt de helft van uw inschrijfgeld teruggestort.
Bij annulering tijdens de cursus wordt geen geld terugbetaald.

Aansprakelijkheid

De cursist(e) is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid. Eventuele schade aan apparatuur van de cursist(e) is niet te verhalen op de organisatie van de cursus.

Apparatuur

Wij verwachten van onze cursisten dat zij zelf beschikken over de volgende apparatuur:
Een digitale spiegelreflexcamera of een (hybride) compactcamera met P (programma), S/Tv (sluitertijdvoorkeuze), A/Av (diafragmavoorkeuze) en M (manuele) stand.
Tevens verwachten wij dat de cursisten bij iedere les beschikken over de handleiding van hun camera.

Foto's

De door de cursist ingestuurde foto's van huiswerkopdrachten en fotosessies op locatie mogen door Photobasics gebruikt worden als les en/of reclame doeleinden.

 
Banner